O Senior klubu ZVVZ, z.s.

Napište nám vaše dotazy

Statut

Senior klub ZVVZ, z.s. je nezávislým dobrovolným zapsaným spolkem, sdružující bývalé zaměstnance společnosti ZVVZ Group a. s. a jejích právních předchůdců (dále ZVVZ), kteří mají zájem o kontakt s podnikem a se svými spolupracovníky i po odchodu do důchodu.

SK ZVVZ byl založen 13. 3. 2001, má postavení samostatné právnické osoby – IČ 265 27 596 se sídlem Blechova 509, 39901 Milevsko a vyvíjí svoji činnost v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb a stanovami klubu. Ty jsou k nahlédnutí v klubovně a na požádání je členům zašleme.

Místo činnosti

Pro zajišťování činnosti a styk se členy využívá spolek klubovnu v v objektu „Lidovka“ v 1. patře, klubovna č. 2. Klubovnu najdete v ulici Gen. Svobody 413 – v přízemí u dveří je umístěna dopisní schránka. Termíny provozní doby v této klubovně jsou uvedeny v záložce KONTAKTY.

Cíle spolku

Účelem spolku je uspokojovat potřeby a zájmy členů klubu v oblasti využití volného času, kultury, pohybové aktivity, vzdělávání, péče o zdraví a kontaktu se zaměstnanci ZVVZ GROUP a.s. Členové spolku mají možnost celoročně se zúčastňovat pořádaných nejrůznějších akcí (poznávací zájezdy, kurzy, přednášky, exkurze, návštěvy divadel a výstav, výlety, vycházky a sportovní soutěže).

Informace o činnosti

Veškeré informace pro členy a ostatní veřejnost o činnosti spolku jsou na těchto webových stránkách a ve dvou vývěskách (vývěsky za spořitelnou a u pošty v ulici J. A. Komenského), dále jsou zdarma rozesílány členům elektronickou poštou. Důležité informace jsou členům na přání doručovány za roční poplatek 50,- Kč písemně do jejich poštovní schránky.