Co máme letos v programu

Veškeré aktuální informace najdete také ve vývěsní skříňce u budovy Městské policie a u pošty v ulici J. A. Komenského.

Program na rok 2023 ke stažení

Přihlášky na akce a stornovací podmínky

Podání přihlášky

Na akce Senior klubu ZVVZ, které jsou omezené kapacitou, je nutné se předem přihlásit (výlety, návštěvy divadel, kurzy). Jsou určené především pro členy a jejich partnery, ale na některých akcích může být účast omezena. Pokud nejsou všechna místa 14 dní před termínem konání obsazena, mohou se přihlásit i nečlenové za stanovený jiný poplatek.

Přihlášky je možné podávat osobně nebo písemně formou SMS nebo elektronicky emailem nejdříve v termínu, který je vyhlášen po vydání celoročního programu a pak kdykoli v průběhu roku v klubovně nebo na telefonních číslech a na emailové adrese klubu. Přihláška je platná až po zaplacení stanoveného poplatku.

Akce pořádané ve spolupráci s Domem kultury jsou veřejně přístupné a členové mají po předložení průkazky vstup volný nebo 50% slevu.

Zrušení přihlášky a stornovací podmínky

Odřekne-li přihlášený účast na akci nejpozději 14 dní před termínem akce, bude mu na požádání vrácen poplatek snížený o_50,- Kč v hotovosti v klubovně nebo zaslán na účet.

Při odhlášení v termínu kratším než 14 dní před konáním akce toto platí jen v případě, že je místo obsazeno náhradníkem. Pokud se už nepodaří místo obsadit, rozhodne o výši vrácené částky výbor po vyúčtování akce.

Peníze je nutno vyzvednout do tří měsíců, nejpozději však do konce kalendářního roku. Pokud se přihlášený účastník na akci nedostaví, poplatek se nevrací.

Zvýhodnění

Na jednotlivé akce jsou přednostně zařazeni členové, kteří se aktivně podílejí na činnosti klubu. Při tvorbě zasedacího pořádku v autobuse se kromě zdravotních hledisek přihlíží i k věku účastníků.