Aktuální program

Členské příspěvky lze platit v klubovně  první a třetí pondělí od 14:00 hod. 

UPOZORNĚNÍ – NA VŠECHNY AKCE SENIOR KLUBU NOSTE S SEBOU POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ NEBO O PLATNÉM TESTU NA COVID 19

Nabízíme relaxační pobyty v Lázních Bechyně (viz záložka Důležité informace)

leden – únor 2022
PĚŠKY PŘES PRŮLIV LA MANCHE (34 km)

Soutěžíme sami se sebou – počítejte a zapisujte si kilometry ušlé pěšky zimní přírodou a nejpozději do 28. 2. nám napište, kolik kilometrů jste nachodili od 1. ledna.

Loni se zúčastnilo 162 seniorů a nachodili jsme celkem 13745 km a přešli jsme průliv jako štafeta 404x. 
Kolik ujdeme letos všichni dohromady? Nejlepší odměníme.

BIO SENIOR – vždy první a třetí čtvrtek v měsící od 15:00 hod.

20. ledna – KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.

neděle 6. 2. – POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM – divadlo
Hraje Spolek divadelních ochotníků Petrovice

Komedie amerického autora se odehrává začátkem šedesátých let 20. století, kdy se dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo rozhodnou vydávat se za dávno zmizelé příbuzné milionářky Florence, aby získali dědictví. Jaké je ale jejich překvapení, když zjistí, že ony příbuzné jsou ženy a že jejich tetička Florence je stále živá a plná energie?
Dům kultury od 19:00,  – vstupné: 80 Kč, členové ZVVZ 40 Kč


	

Členské příspěvky

Roční příspěvek člena Klubu činí od roku 2019 100,- Kč.
Pro účast na akcích je podmínkou mít zaplacený členský příspěvek.
Příspěvek je možné zaplatit předem, v průběhu roku nebo výjimečně nejpozději do konce příštího roku zpětně.
Příspěvky vybíráme před podzimním setkáním členů, před výroční schůzí v Domě kultury a také v provozní době v klubovně.

Roční příspěvek pro člena Divadelního klubu je 30,- Kč. Člen pak má právo dostávat informace o divadelních představeních formou SMS zpráv.

Veškeré informace o činnosti klubu jsou na těchto webových stránkách a ve vývěskách, dále jsou zdarma rozesílány členům elektronickou poštou. Za roční příplatek 30,- Kč jsou pozvánky doručovány členům písemně do poštovní schránky.

Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Naše poštovní adresa:
Senior klub ZVVZ, z.s.
Blechova 509
399 01 Milevsko
IČ 265 27 596

telefon: 737 232 679      e-adresa: skzvvz@seznam.cz

klubovnu najdete v ulici Sažinova 763 a jsme tam v roce 2022 první a třetí pondělí v měsíci od 14:00 do 15:00 hod.   ve dnech:
 3. a 17. ledna,              7. a 21. února,             7. a 21. března,
4. a 25. dubna,           2. a 16. května,              6. a 20. června,
–  července,                 15. srpna,                        5. a 19. září,
3. a 17. října,             7. a 21. listopadu,          5. a 19. prosince

 

Pokračování textu Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Výhodné nabídky pro členy SK ZVVZ

Také letos vám nabízíme možnost využít pětidenní relaxační pobyty v lázních v Bechyni. na které můžete využít příspěvek od našeho klubu pro členy. Cena za pobyt pro členy SK ZVVZ je 4 726,- Kč, ostatní 4 726,-, zaplatíte v klubovně. Podrobné informace zde (klikněte): Pravidla pro relaxační pobyty 
Přihlaste  se sami a uveďte číslo průkazky SK ZVVZ na tel.:    Iveta Šimonová, přijímací kancelář –   tel. 381 476 306        nebo Sanja Kohnić,  – tel. 381 476 305

 

Program činnosti

CELOROČNÍ PROGRAM NA ROK 2022 v současné době stále připravujeme, doufáme, že se nám ho podaří celý uskutečnit.
Program vydáme počátkem února.

Zatím si můžete stáhnout a vytisknout a vytisknout jen program zájezdu do Bratislavy a Budapešti zde: (klikněte)
Bratislava a Budapešť v roce 2022

Veškeré aktuální informace najdete také ve vývěsní skříňce u budovy Městské policie a u pošty v ulici J. A. Komenského.

Informace o Senior klubu ZVVZ, z.s.

Senior klub ZVVZ, z.s. sdružuje bývalé zaměstnance společností ZVVZ Group a.s. a jejích právních předchůdců, kteří mají zájem o kontakt se ZVVZ i po odchodu do důchodu.
Účelem klubu je uspokojovat potřeby a zájmy členů klubu v oblasti využití volného času, kultury, pohybové aktivity, péče o zdraví a kontaktu se zaměstnanci ZVVZ GROUP a. s.

Ustavující valná hromada klubu se konala 13. 3. 2001 a od té doby klub pořádá každoročně pro své členy s finanční podporou mateřské firmy řadu společenských akcí a zájezdů.

V současné době má klub přes 400 členů, kteří mají možnost zúčastňovat se celoročně nejrůznějších akcí – viz rubrika PROGRAM ČINNOSTI.

Pro zajišťování činnosti a styku se členy využívá výbor klubovnu v budově ECO AIR (bývalé Montáže), Sažinova 763, dveře č. 33 – u dveří je umístěna dopisní schránka. Termíny provozní doby jsou uvedeny v rubrice KONTAKTY.

Aktuální informace pro členy jsou zveřejňovány ve vývěsní skříňce u sídla městské policie a u pošty v Komenského ulici.