Aktuální program

Členské příspěvky lze platit v klubovně  první a třetí pondělí od 14:00 hod. 

Nabízíme relaxační pobyty v Lázních Bechyně (viz záložka Důležité informace)
BIO SENIOR – vždy první a třetí čtvrtek v měsící od 15:00 hod.

BIO SENIOR – 21. dubna – SRDCE NA DLANI od 15:00 hod.
ČR – Komedie – Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

26. dubna – V č. 1 – SOLE FELSEN BAD – GMÜND
Koupání v solných termálních lázních – 4 hod, vstupné 16 € bez sauny nebo 20 € se saunou Účastníkům zajišťujeme cestovní pojištění, vstup dne aktuálních podmínek. Dnes nutné očkování.
Odjezd v 7:00 hod. od sokolovny, zastávka u paneláku.
Jsou volná místa, přihlásit se mohou i nečlenové

Členské příspěvky

Roční příspěvek člena Klubu činí od roku 2019 100,- Kč.
Pro účast na akcích je podmínkou mít zaplacený členský příspěvek.
Příspěvek je možné zaplatit předem, v průběhu roku nebo výjimečně nejpozději do konce příštího roku zpětně.
Příspěvky vybíráme před podzimním setkáním členů, před výroční schůzí v Domě kultury a také v provozní době v klubovně.

Roční příspěvek pro člena Divadelního klubu je 30,- Kč. Člen pak má právo dostávat informace o divadelních představeních formou SMS zpráv.

Veškeré informace o činnosti klubu jsou na těchto webových stránkách a ve vývěskách, dále jsou zdarma rozesílány členům elektronickou poštou. Za roční příplatek 30,- Kč jsou pozvánky doručovány členům písemně do poštovní schránky.

Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Naše poštovní adresa:
Senior klub ZVVZ, z.s.
Blechova 509
399 01 Milevsko
IČ 265 27 596

telefon: 737 232 679      e-adresa: skzvvz@seznam.cz

klubovnu najdete v ulici Sažinova 763 a jsme tam v roce 2022 první a třetí pondělí v měsíci od 14:00 do 15:00 hod.   ve dnech:
 3. a 17. ledna,              7. a 21. února,             7. a 21. března,
4. a 25. dubna,           2. a 16. května,              6. a 20. června,
–  července,                 15. srpna,                        5. a 19. září,
3. a 17. října,             7. a 21. listopadu,          5. a 19. prosince

 

Pokračování textu Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Výhodné nabídky pro členy SK ZVVZ

Také letos vám nabízíme možnost využít pětidenní relaxační pobyty v lázních v Bechyni. na které můžete využít příspěvek od našeho klubu pro členy. Cena za pobyt pro členy SK ZVVZ je celkem 4 726,- Kč, ostatní 5 326,-, zaplatíte v klubovně. Podrobné informace zde (klikněte): Pravidla pro relaxační pobyty 
Přihlaste  se sami a uveďte číslo průkazky SK ZVVZ na tel.:    Iveta Šimonová, přijímací kancelář –   tel. 381 476 306        nebo Sanja Kohnić,  – tel. 381 476 305

 

Informace o Senior klubu ZVVZ, z.s.

Senior klub ZVVZ, z.s. sdružuje bývalé zaměstnance společností ZVVZ Group a.s. a jejích právních předchůdců, kteří mají zájem o kontakt se ZVVZ i po odchodu do důchodu.
Účelem klubu je uspokojovat potřeby a zájmy členů klubu v oblasti využití volného času, kultury, pohybové aktivity, péče o zdraví a kontaktu se zaměstnanci ZVVZ GROUP a. s.

Ustavující valná hromada klubu se konala 13. 3. 2001 a od té doby klub pořádá každoročně pro své členy s finanční podporou mateřské firmy řadu společenských akcí a zájezdů.

V současné době má klub přes 400 členů, kteří mají možnost zúčastňovat se celoročně nejrůznějších akcí – viz rubrika PROGRAM ČINNOSTI.

Pro zajišťování činnosti a styku se členy využívá výbor klubovnu v budově ECO AIR (bývalé Montáže), Sažinova 763, dveře č. 33 – u dveří je umístěna dopisní schránka. Termíny provozní doby jsou uvedeny v rubrice KONTAKTY.

Aktuální informace pro členy jsou zveřejňovány ve vývěsní skříňce u sídla městské policie a u pošty v Komenského ulici.