Aktuální program

Členské příspěvky lze platit v klubovně  první a třetí pondělí od 14:00 hod. 
Podívejte se na PROGRAM ČINNOSTI, teď platí 4. úprava

Na všech výletech jsou volná místa, nabízíme je i nečlenům.

29.9. výlet č. 7 – TŘEBÍČ – jsou volná místa
Prohlídka památky UNESKO – židovského města s hřbitovem, baziliky a Karlova náměstí.
Pro návštěvu objektů je nutný respirátor a doporučujeme turistickou obuv. Teplý oběd zajištěn.
Odjezd v 6:00 hod.od sokolovny, zastávka u paneláku.

5.10. výlet č. 14 –  EUROPA THERME BAD FÜSSING – jsou volná místa
Koupání v termálních lázních, vstupné cca 12 €  ? není v ceně
Odjezd v 6:30 hod.od sokolovny, zastávka u paneláku
Výlet se uskuteční za vhodných podmínek vzhledem k podmínkám v zahraničím cestování. Upřesníme před odjezdem.

12.10. výlet č. 4 – CEMENTÁRNA RADOTÍN a zámek MNÍŠEK POD BRDY  – jsou volná místa
Exkurze do cementárny, prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy včetně expozice módy. Pro návštěvu objektů je nutný respirátor a doporučujeme turistickou obuv. Teplý oběd zajištěn.
Odjezd v 7:00 hod.od sokolovny, zastávka u paneláku,              cena 250,- kč, pro nečleny 310,- včetně vstupného

13.10. SETKÁNÍ JUBILANTŮ  v roce 2020-
setkání se členy, kteří loni oslavili 70, 75, 80, 85, 90 let, koná se v Domě kultury od 15:00 hod.

14.10. SETKÁNÍ JUBILANTŮ  v roce 2020-
setkání se členy, kteří letos oslavili, nebo oslaví 70, 75, 80, 85, 90 let, koná se v Domě kultury od 15:00 hod.

19.10. výlet č. 12 – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, HOŘOVICE – jsou volná místa
Návštěva jeskyně (60 min; 9°C; trasa 620 m a 485 schodů), vyhlídková procházka (1,5 km) a prohlídka zámku v Hořovicích. Pro návštěvu objektů je nutný respirátor a doporučujeme turistickou obuv. Teplý oběd zajištěn.
Odjezd v 6:30 hod.od sokolovny, zastávka u paneláku,              cena 350,- kč, pro nečleny 420,- včetně vstupného

 

Členské příspěvky

Roční příspěvek člena Klubu činí od roku 2019 100,- Kč.
Pro účast na akcích je podmínkou mít zaplacený členský příspěvek.
Příspěvek je možné zaplatit předem, v průběhu roku nebo výjimečně nejpozději do konce příštího roku zpětně.
Příspěvky vybíráme před podzimním setkáním členů, před výroční schůzí v Domě kultury a také v provozní době v klubovně.

Roční příspěvek pro člena Divadelního klubu je 30,- Kč. Člen pak má právo dostávat informace o divadelních představeních formou SMS zpráv.

Veškeré informace o činnosti klubu jsou na těchto webových stránkách a ve vývěskách, dále jsou zdarma rozesílány členům elektronickou poštou. Za roční příplatek 30,- Kč jsou pozvánky doručovány členům písemně do poštovní schránky.

Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Naše poštovní adresa:
Senior klub ZVVZ, z.s.
Blechova 509
399 01 Milevsko
IČ 265 27 596

telefon: 737 232 679      e-adresa: skzvvz@seznam.cz

klubovnu najdete v ulici Sažinova 763 a jsme tam v roce 2020 první a třetí pondělí v měsíci od 14:00 do 15:00 hod.   ve dnech:
           – ledna,              1. a 15. února,                    –     března,
12. a 26. dubna,           3. a 17. května,              7. a 21. června,
–  července,                 23. srpna,                        6. a 20. září,
4. a 18. října,             1. a 15. listopadu,          6. a 20. prosince

 

Pokračování textu Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Fotogalerie

MALÉ OBRÁZKY VE FOTOGALERII SI MŮŽETE KLIKNUTÍM ZVĚTŠIT!
Salzbursko, severní Tyrolsko – září 2021
Podzimní setkání členů – listopad 2019
Výlet – Borová Lada, Vimperk – červenec 2019
Výstava fotografií SK ZVVZ – červenec – srpen 2019
Výlet do Kadaně červen 2019
Výlet do Poděbrad – květen 2019
Výlet – výroba perníků Počepice a Vysoký Chlumec – duben 2019
Sportovní hry seniorů – duben 2019 – 2. blok
Sportovní hry seniorů – duben 2019
Setkání jubilantů – březen 2019
Večer poezie – listopad 2018
Tradiční podzimní setkání členů – listopad 2018
Výlet do Mělníka – říjen 2018
Výlet do Českých Budějovic – září 2018 -2. blok
Výlet do Českých Budějovic – září 2018
Výlet do Bečova – září 2018
Výlet na Karlštejn – září 2018
Výlet do Tábora a ZOO – září 2018
Výlet do Zittau -SRN – září 2018
Výlet do Lipnice a Havlíčkova Brodu – srpen 2018
Výlet do Lipnice a Havlíčkova Brodu – srpen 2018 – 2. blok
Výlet do Strakonic a Krušlova (včelín) – červen 2018
Výlet do Žirovnice – červen 2018
Výlet do Žirovnice a Kamenice nad Lípou – červen 2018 – 2. blok
Výlet na Karlštejn a Velkou Ameriku – čarven 2018
Výlet do Žďáru nad Sázavou – červen 2018 – 2. blok
Výlet do Žďáru nad Sázavou – červen 2018
Výlet do Teplic – květen – 2. blok 2018
Výlet do Teplic – květen 2018
Výlet do Ostravy – Vítkovic a Krakova – duben 2018
Zpíváme s kytarou a harmonikou – duben 2018
Sportovní hry seniorů – březen 2018 – 2. blok
Sportovní hry seniorů – březen 2018
Setkání jubilantů – březen 2018
Výroční členská schůze – únor 2018
Fit v každém věku – listopad 2017 – připomenutí cviků

STARŠÍ FOTOGRAFIE JSOU ULOŽENY V ARCHIVU

Informace o Senior klubu ZVVZ, z.s.

Senior klub ZVVZ, z.s. sdružuje bývalé zaměstnance společností ZVVZ Group a.s. a jejích právních předchůdců, kteří mají zájem o kontakt se ZVVZ i po odchodu do důchodu.
Účelem klubu je uspokojovat potřeby a zájmy členů klubu v oblasti využití volného času, kultury, pohybové aktivity, péče o zdraví a kontaktu se zaměstnanci ZVVZ GROUP a. s.

Ustavující valná hromada klubu se konala 13. 3. 2001 a od té doby klub pořádá každoročně pro své členy s finanční podporou mateřské firmy řadu společenských akcí a zájezdů.

V současné době má klub přes 400 členů, kteří mají možnost zúčastňovat se celoročně nejrůznějších akcí – viz rubrika PROGRAM ČINNOSTI.

Pro zajišťování činnosti a styku se členy využívá výbor klubovnu v budově ECO AIR (bývalé Montáže), Sažinova 763, dveře č. 33 – u dveří je umístěna dopisní schránka. Termíny provozní doby jsou uvedeny v rubrice KONTAKTY.

Aktuální informace pro členy jsou zveřejňovány ve vývěsní skříňce u sídla městské policie a u pošty v Komenského ulici.