Srdečně blahopřejeme

našim letošním jubilantům!

V roce 2024 se dožívá významného životního jubilea 95, 90, 85, 80, 75, 70 let celkem 58 našich členů:

Nejstarším členem je Jan Klicman (100 let)

95 let

Jaroslav Čech

90 let:

Blažena Grillová, Zdeňka Becková

85 let:

Josef Bareš, Vlastimil Kofroň, Ludmila Vratislavská, Josef Vlna, Marie Pipková, Anežka Papršteinová, Vladislav Hadáček, Jan Běhounek

80 let:

Stanislav Mašek, Věra Mašková, Jaroslav Teska, Zdeňka Ťupová, Josef Dvořák, Jiřina Kostohryzová, Jaromír Pipek, ing. Jaroslav Duchoň, Anna Suchanová, Miroslav Březina, Anna Buzková, Marie Hájíčková, Marie Válová, Marie Smrtová, Anna Plochová, Helena Dušková, Marie Doubková

75 let:

Jan Týla, Hana Ratajová, Mirko Marchel, Miroslav Pšenička, Jaroslav Beran, Eva Klosseová, ing. Petr Štverák, Jiří Kaštánek, František Blecha, Eduard Vošahlík, Jan Dvořák, Jana Stachová, Anna Čunátová, Jaroslava Polodnová, Eva Marvanová, Marie Mrskošová, Ludmila Štukjungerová, Anežka Dvořáková

70 let:

Marie Kvapilová, Vítězslav Vávrovský, Jiří Honsa, Drahomíra Filipínová, Josef Votruba,Vladimír Řežábek, Jan Pileček, Miluše Španvirtová, Květuše Hadáčková, Marie Klímová, Anna Brůžková