Členství v Klubu

Členství vzniká výhradně na základě písemné přihlášky doručené výboru klubu po jejím schválení a zaplacení členského příspěvku.

Podmínkou pro trvání členství je zaplacený členský příspěvek pro daný rok.

Podmínky členství

 • Členství v klubu je dobrovolné. Vzniká schválením písemné přihlášky výborem, zaplacením členského příspěvku a předáním členské průkazky.
 • Členem se může stát bývalý zaměstnanec ZVVZ, který má zájem podílet se na činnosti klubu a souhlasí s těmito stanovami za podmínky, že po ukončení zaměstnání v ZVVZ odešel trvale do důchodu.
 • Při ukončení zaměstnání v ZVVZ před vznikem nároku na důchod, rozhoduje o členství výbor s ohledem na důvod odchodu, délku zaměstnání v ZVVZ a následnou činnost uchazeče o členství po odchodu ze ZVVZ.

Divadelní klub

 • Členové Divadelního klubu (může se stát každý člen za roční poplatek 50,- Kč) dostávají formou SMS zprávy o připravovaných návštěvách divadelních představení

Práva a povinnosti členů

 • Účastnit se jednání členské schůze, volit a být volen do volených orgánů klubu
 • Podávat návrhy a připomínky, být informován a podílet se na činnosti klubu
 • Zúčastňovat se všech akcí klubu (při omezené kapacitě dle pořadí doručení přihlášky)
 • Na základě svého rozhodnutí může kdykoli členství ukončit
 • Dodržovat stanovy klubu a plnit rozhodnutí přijatá výborem
 • Platit včas členské příspěvky (při opakovaném neplacení může být z klubu vyškrtnut)

Členské příspěvky

 • Členské příspěvky jsou roční ve výši 130,- Kč, je možno je zaplatit kdykoli v provozní době v klubovně (viz záložka KONTAKT) a před společnými schůzemi (setkání členů, výroční členská schůze). Zaplacení příspěvku se zaznamenává do členské průkazky.
 • Pro účast na jakékoli akci se slevou pro členy je nutné mít zaplacený členský příspěvek