Podmínky členství v Senior klubu ZVVZ

Členství v klubu je dobrovolné. Členství vzniká výhradně na základě písemné přihlášky doručené výboru klubu po jejím schválení a zaplacení členského příspěvku.
Podmínkou pro trvání členství je zaplacený členský příspěvek pro daný rok.

Další podrobné informace o podmínkách členství:
Členem se může stát každá fyzická osoba, která po ukončení zaměstnání v ZVVZ GROUP a. s. a jejích právních předchůdců ( dále ZVVZ) odešla trvale do důchodu, má zájem podílet se na činnosti klubu a souhlasí se stanovami Senior klubu ZVVZ, z.s. (jsou k nahlédnutí v klubovně) a s pravidly, která v našem Klubu dodržujeme.
Dále fyzická osoba, která ukončila zaměstnání v ZVVZ před vznikem nároku na důchod, odešla trvale do důchodu, má zájem podílet se na činnosti klubu, není členem obdobného spolku u jiného bývalého zaměstnavatele a souhlasí se stanovami Senior klubu ZVVZ, z.s. (jsou k nahlédnutí v klubovně) a s pravidly, která v našem Klubu dodržujeme. O vzniku členství v tomto případě rozhoduje výbor s ohledem na důvod ochodu, délku trvání zaměstnání v ZVVZ a následnou činnost uchazeče o členství po odchodu ze ZVVZ.

Máte-li zájem o členství, navštivte nás v klubovně.
Kde a kdy se dočtete na stránce KONTAKTY

Člen má právo:
– účastnit se zasedání členské schůze a v jeho průběhu hlasovat (volit), podávat návrhy, vyjadřovat se k návrhům,vznášet dotazy a připomínky a dostávat odpovědi a vysvětlení
– podílet se na činnosti klubu
– volit a být volen za člena výboru klubu nebo kontrolní komise
– zúčastňovat se jednotlivých akcí klubu (při omezené kapacitě v pořadí podle času doručení přihlášky).
Člen klubu je povinen:
– platit členské příspěvky Klubu
– dodržovat stanovy Klubu a plnit rozhodnutí přijatá členskou schůzí a výborem.
Člen může na základě svého rozhodnutí z Klubu kdykoliv vystoupit .
Při opakovaném, neodůvodněném a neomluveném nezaplacení členských příspěvků může výbor člena z Klubu vyškrtnout.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *