Přihlášky na akce, platební a stornovací podmínky

Veškeré akce uvedené v Programu jsou připravované pro členy klubu a jejich partnery.
Pro účast na akcích je podmínkou mít zaplacený členský příspěvek.
Na některých akcích může být počet účastníků omezen kapacitou autobusu nebo jinými podmínkami.

Přihlášky na jednotlivé akce je možno podávat nejdříve v den konání výroční schůze, potom kdykoli v provozní době v klubovně nebo u předsedy výboru.
Pokud nejsou všechna místa 14 dní před termínem zájezdu obsazena členy a jejich partnery, mohou se zúčastnit zájezdu i nečlenové za stanovený jiný poplatek.
Přihláška je platná až po zaplacení příslušného poplatku, není-li dohodnuto jinak.

Na jednotlivé akce jsou přednostně zařazeni členové, kteří se aktivně podílejí na činnosti Klubu.
Při tvorbě zasedacího pořádku v autobuse se kromě zdravotních hledisek přihlíží k věku účastníků.

V případě, že je akce zrušena, vrací se zaplacený poplatek v plné výši.
Odřekne-li přihlášený účast na akci nejpozději 14 dní předem, obdrží vrácený poplatek, snížený o 50,- Kč v hotovosti v klubovně.
Při odhlášení v termínu kratším než 14 dní před konáním akce to platí jen v případě, že je místo obsazeno náhradníkem. Není-li místo obsazeno, rozhodne o výši vrácené částky výbor po vyúčtování akce.
Peníze si je nutno vyzvednout do tří měsíců, nejpozději však do konce kalendářního roku.
Pokud se přihlášený účastník na akci nedostaví, poplatek se nevrací, při zrušení akce se vrací v plné výši.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *