Srdečně blahopřejeme našim letošním jubilantům!

V roce 2019 se dožívá významného životního jubilea 90, 85, 80, 75, 70 let celkem 63 našich členů:

95 let:

Jan Klicman

90 let:

Jaroslav Čech, Miloslava Imbrová, Jaroslava Prokešová

85 let:

Zděňka Becková, Josef Bečvář, Blažena Grillová, František Přibyl, Bohumír Starý

80 let:

Josef Bareš, Milada Bečvářová, Jan Běhounek, Milada Blažková, Vladislav Hadáček, Věra Hajnová, Marie Chocholová, František Kašpar, Vlastimil Kofroň, Jan Kolář, Anežka Paprštejnová, Marie Pipková, Václav Smrčka, Josef Vlna, Ludmila Vratislavská

75 let:

Miroslav Březina, Anna Buzková, Marie Doubková, ing. Jaroslav Duchoň, Helena Dušková, Josef Dvořák, Blažena Hadrbolcová, Marie Hájíčková, Jiřina Kostohryzová, Stanislav Koutník, Stanislav Mašek, Věra Mašková, Jaromír pipek, Anna Plochová, Marie Smrtová, Anna Suchanová, Jaroslav Teska, Zdeňka Ťupová, Marie Válová,

70 let:

Jaroslav Beran, František Blecha, Anna Čunátová, Josef Doubek, Jan Dvořák, Anežka Dvořáková, Jiří Kaštánek, Eva Klosseová, Mirko Marchel, Eva Marvanová, Marie Mrskošová, Jaroslava Polodnová, Miroslav Pšenička, Hana Ratajová, Jana Stachová, Miloslava Šlajerová, Ludmila Štukjungerová, Ing. Petr Štverák, Jan Týla, Eduard Vošahlík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *