Archiv autora: admin

Aktuální program

Členské příspěvky lze platit v klubovně  první a třetí pondělí od 14:00 hod. 
Nabízíme opět výhodnou nabídku na relaxační pětidenní pobyty pro naše členy v Lázních Bechyně – viz záložka Výhodné nabídky

1. ledna – 28. února Pěšky přes průliv La Manche
Naše tradiční zimní akce – chodíme za zdravím zimní přírodou.  Pojďte do přírody v lednu a v únoru a zaznamenávejte si ušlé kilometry. Na konci února nám oznamte, kolik jste v přírodě nachodili. Sami se budete divit. Nejlepší odměníme.

čtvrtek 19. ledna – BIO SENIOR – začátek v 15:00 hod
STŘÍDAVKA –
ČR – 90 min.

Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán.

 

Členské příspěvky

Roční příspěvek člena Klubu činí od roku 2019 100,- Kč.
Pro účast na akcích je podmínkou mít zaplacený členský příspěvek.
Příspěvek je možné zaplatit předem, v průběhu roku nebo výjimečně nejpozději do konce příštího roku zpětně.
Příspěvky vybíráme před podzimním setkáním členů, před výroční schůzí v Domě kultury a také v provozní době v klubovně.

Roční příspěvek pro člena Divadelního klubu je 30,- Kč. Člen pak má právo dostávat informace o divadelních představeních formou SMS zpráv.

Veškeré informace o činnosti klubu jsou na těchto webových stránkách a ve vývěskách, dále jsou zdarma rozesílány členům elektronickou poštou. Za roční příplatek 30,- Kč jsou pozvánky doručovány členům písemně do poštovní schránky.

Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Naše poštovní adresa:
Senior klub ZVVZ, z.s.
Blechova 509
399 01 Milevsko
IČ 265 27 596

telefon: 737 232 679      e-adresa: skzvvz@seznam.cz

klubovnu najdete v ulici Sažinova 763 a jsme tam v roce 2023 první a třetí pondělí v měsíci od 14:00 do 15:00 hod.   ve dnech:
 2. a 16. ledna,              3. a 15. května,             4. a 18. září,
6. a 20. února,              5. a 19. června,              2. a 16. října,
6. a 20 března,                 3. července,           6. a 20. listopadu,
3. a 17. dubna,                21. srpna,              4. a 18. prosince

Pokračování textu Chcete nám zavolat nebo se s námi sejít?

Fotogalerie

MALÉ OBRÁZKY VE FOTOGALERII SI MŮŽETE KLIKNUTÍM ZVĚTŠIT!

Podzimní setkání členů – exkurze v ZVVZ – listopad 2022
Bratislava – Budapest – květen – červen 2022
Salzbursko, severní Tyrolsko – září 2021 – 2. blok
Salzbursko, severní Tyrolsko – září 2021
Výlet – zámek Kozel a hrad Radyně – září 2021
Výlet do Liberce – září 2020
Výlet do Hradce Králové – září 2020

Pokračování textu Fotogalerie

Výhodné nabídky pro členy SK ZVVZ

Také letos vám nabízíme možnost využít pětidenní relaxační pobyty v lázních v Bechyni. na které můžete využít příspěvek od našeho klubu pro členy. Pozor změna při placení. Cena za pobyt pro členy SK ZVVZ i ostatní je celkem 5 786,-, celou částku zaplatíte přímo fakturou. Po předložení kopie faktury v klubovně dostanete příspěvek 100,-Kč/noc, celkem 400,- Kč, tím se cena za pobyt sníží pro člena na 5 386,- Kč. Podrobné informace zde (klikněte): Pravidla pro relaxační pobyty 
Přihlaste  se sami a uveďte číslo průkazky SK ZVVZ s odvoláním na nabídku pro SK ZVVZ na tel.:    Iveta Šimonová, přijímací kancelář –   tel. 381 476 306        nebo Sanja Kohnić,  – tel. 381 476 305

 

Informace o Senior klubu ZVVZ, z.s.

Senior klub ZVVZ, z.s. sdružuje bývalé zaměstnance společností ZVVZ Group a.s. a jejích právních předchůdců, kteří mají zájem o kontakt se ZVVZ i po odchodu do důchodu.
Účelem klubu je uspokojovat potřeby a zájmy členů klubu v oblasti využití volného času, kultury, pohybové aktivity, péče o zdraví a kontaktu se zaměstnanci ZVVZ GROUP a. s.

Ustavující valná hromada klubu se konala 13. 3. 2001 a od té doby klub pořádá každoročně pro své členy s finanční podporou mateřské firmy řadu společenských akcí a zájezdů.

V současné době má klub přes 400 členů, kteří mají možnost zúčastňovat se celoročně nejrůznějších akcí – viz rubrika PROGRAM ČINNOSTI.

Pro zajišťování činnosti a styku se členy využívá výbor klubovnu v budově ECO AIR (bývalé Montáže), Sažinova 763, dveře č. 33 – u dveří je umístěna dopisní schránka. Termíny provozní doby jsou uvedeny v rubrice KONTAKTY.

Aktuální informace pro členy jsou zveřejňovány ve vývěsní skříňce u sídla městské policie a u pošty v Komenského ulici.